Ntokozo Ngongoma – Khayelihle MP3 Download

Ntokozo Ngongoma – Khayelihle MP3 Download

Released in 2020, Khayelihle Khaya Lami is a popular gospel song written and performed by South African Psalmist and music producer, Ntokozo Ngongoma and Ethekwini Gospel Choir.

Ntokozo Ngongoma has headlined many gospel stages, bringing crowds to tears with his powerful and spirit-filled performances.

DOWNLOAD AUDIO

Ntokozo Ngongoma – Khayelihle Khaya Lami Lyrics

Khay' elihle, khaya lami,
Mangingene esangweni;
Mangiziphumuze kuwe,
Khay' elihle, khaya lam'!

Kade ngangizulazula,
Nginga bon' ubuhle bakho;
Sengifuna ngokufisa
Ngikubone, khaya lam'!

Kunenhlanhla kuwe, khaya'
A lu seko ulusizi;
I'nyembezi zi ya sulwa
Kay' elihle, khaya lam'!

Aba lambi abakithi,
A basomi, aba sweli;
Ba yaluswa OiMvana,
Se be kuwe, khaya lam'.

Sengiyezwa ubumnandi
Obu vela kuwe, khaya.
Ngizo ngena masinyane,
Khay' elihle, khaya lam'!